ثبت نام درسامانه

در صورت بروز هر گونه مشکل، مراتب را با معاونت امور دانشجویی در میان بگذارید.

دانشجویان شهاب دانش، احتیاج به ثبت نام ندارند، این عزیزان می توانند با شماره دانشجویی و کد ملی خود وارد سامانه شوند.

اطلاعات کاربری
لطفا کد ملی را به صورت یک عدد ده رقمی وارد نمائید
نام کاربری با انگلیسی و حداقل هشت حرف باشد
کلمه عبور باید حداقل هشت حرف باشد
اطلاعات شناسنامه ای
در صورتی که عضو نظام مهندسی می باشید، شماره نظام مهندسی خود را وارد نمائید
در صورتی که عضو نظام مهندسی می باشید، شماره پروانه نظام مهندسی خود را وارد نمائید