جزئیات کارگاه آموزش نرم افزار Auto Cad

شروع کلاس پایان کلاس:

تاریخ شروع ثبت نام: تاریخ پایان ثبت نام:

ظرفیت باقیمانده:

هزینه ثبت نام برای دانشجویان: هزینه ثبت نام برای شرکت کنندگان آزاد:

جلسات کارگاه
تعهد نامه شرکت در کارگاه

کد ملی خود را به نشانه خواندن تعهد وارد کنید

برای ثبت نام در کارگاه یا ثبت نام کنید یا وارد سامانهشوید